Jak vypadá pozvánka na členskou schůzi SVJ


Bytová družstva jsou dnes již téměř minulostí, neboť je plně nahradila společenství vlastníků jednotek. Aby však tyto mohly fungovat, je nutné, aby se schůzí účastnil dostatečný počet členů. O závažnějších věcech lze totiž hlasovat pouze tehdy, pokud je přítomno dostatečné množství členů. Jak ale mají vědět, kdy se taková schůzka koná?

příprava židlí na schůzi SVJ

Jedním ze základních prostředků, jak schůzi oznámit, je bezesporu pozvánka na členskou schůzi SVJ HOME Partner. Ta by ovšem měla obsahovat patřičné náležitosti, a také by měla být uveřejněna odpovídajícím způsobem. Co vše tedy musí obsahovat?

V první řadě samozřejmě přesné datum a čas schůzky. To jsou základní informace, bez nichž se zkrátka žádný účastník neobejde. Proto by měly být základem celé pozvánky a jako takové vyvedeny patřičně velkým a výrazným písmem. To je důležité proto, aby tyto údaje dokázali přečíst i lidé se slabším zrakem. A vzhledem k tomu, že v bytech mnohdy bydlí starší lidé, není tento problém ani zdaleka ojedinělý.

schůzka SVJ

Dále je důležité i místo schůzky. I když je stále stejné, přeci jen se mohou najít noví členové, kteří o něm doposud nevědí. Také není od věci ostatní ujistit, že skutečně je pořádána tam, kde vždy. Je nutné, abychom byli v tomto konkrétní, neboť se tak vyhneme zmatkům. Přeci jen, důležité je, abychom měli co největší účast a mohli tak přijímat i důležitá rozhodnutí.

Velmi důležitá je samozřejmě také distribuce. Je nutné, aby o pozvánce věděl každý, a měl možnost si ji přečíst. Ano, lze ji vhodit každému do schránky, avšak to není příliš efektivní. Spotřebuje se tím hodně papíru, nehledě na cenu tisku. Proto se často používají jiné metody, jako její vyvěšení na domovní nástěnce či na dveřích výtahu v přízemí, zkrátka na výrazném místě, kudy projdou všichni obyvatelé. Tak je jisté, že se ona informace dostane skutečně ke všem. A to je základem úspěšné schůze.