Jak si zabezpečit svou wi-fi síť


Není pochyb o tom, že wi-fi je dobrý nápad. Problém je vÅ¡ak v tom, že na ní máme obvykle jen základní zabezpeÄení, které je velmi snadné prolomit. BěžnÄ› se tak stává, že naÅ¡i síť využívají i cizí lidé. To vÅ¡ak znamená kromÄ› vyšší spotÅ™eby dat a zpomaleného internetu také to, že zde máme riziko krádeže informací a dokumentů, které máme uloženy na svých souborech. Je tedy jasné, že bychom mÄ›li implementovat opatÅ™ení, která by tomu zabránila.

 

kódování internetové stránky

 

V první Å™adÄ› jde o typ Å¡ifrování, který máme nastavený. Jakkoliv by nám to mohlo být nepříjemné, mÄ›lo by být na té nejvyšší možné kvalitÄ›. Pokud se objeví nové, lepší, mÄ›li bychom jej upgradovat. To zaruÄí, že nebudeme ani zdaleka v takovém nebezpeÄí, že nám do ní nÄ›kdo pronikne.

 

Dále je tu také heslo. I jeho výběr je velmi důležitý, důležitější, než si myslíme. Většina z nás si totiž volí takové, které je snadno zapamatovatelné. Bohužel to znamená, že je také velmi snadno uhodnutelné, zvláště pokud si svou síť pojmenujete tak, aby vám ono heslo připomněla. Pokud o vás vaši sousedi jen trochu něco ví, pak pro ně bude velmi snadné vaše heslo zjistit.

 

internet není tak bezpeÄný

 

Zmínit také musíme antivirové programy. Ty zabání tomu, aby pokud už nÄ›kdo do naší sítÄ› pronikne, získal přístup k naÅ¡im dokumentům. Jedná se o další vrstvu zabezpeÄení, a v tomto případÄ› platí, že více znamená lépe. Čím lépe bude naÅ¡e síť zabezpeÄena, tím menší je nebezpeÄí ztráty souborů. JistÄ›, můžeme namítnout, že doma nic, co by nÄ›komu pomohlo, nemáme, avÅ¡ak kolikrát to není pravda. Jak Äasto zde máme uloženo například heslo k internetovému bankovnictví?

 

Proto bychom rozhodnÄ› nemÄ›li bezpeÄnost podceňovat. Můžeme tak totiž pÅ™ijít nejen o údaje, ale nakonec také o peníze. A to si zvláštÄ› dnes nikdo z nás nemůže dovolit. Chráníme tak tedy nejen své soukromí, ale také svůj majetek. A to je nÄ›co, co rozhodnÄ› stojí za to.