Zábava a peníze


Bohužel vám peníze nikdo nevrátí. ProÄ to u normálního zboží jde a tady ne? Na to není zase tak složité odpovÄ›dÄ›t. Pokud ta koupená vÄ›c nedÄ›lá, co má, je to zmetek a dají vám nový výrobek. Nebo vrátí peníze. Jak kdo. Jenže u filmu je to složitÄ›jší. Zde nejde o fyzickou vÄ›c, a to že vás nebaví, to byste jen těžko dokazovali. Protože to by pak mohl říci každá a kina by pÅ™iÅ¡la zu grunt. Jenže také filmové spoleÄnosti. Navíc, dojem z filmu i když je negativní je ryze osobní záležitostí, co se líbí jednomu, nemusí se líbit druhému.  

Lze tedy jednoznaÄnÄ› namítnout, že jste vÄ›dÄ›li na co jdete. Tedy milovník hororu asi těžko půjde na muzikál a zase naopak milovník pohádek nepoleze do kina na nÄ›jaký krvák. Potíž je v tom, že jsou informace o filmu zavádÄ›jící.  

kino

V každém případÄ› prostÄ› nárok na vrácení vstupného nevzniká a nepodaÅ™ilo se mi ani dohledat informaci o tom, zda by to Å¡lo v polovinÄ› filmu. Znáte to, i v restauraci můžete vrátit obÄ›d, pokud jste ho ovÅ¡em nezblajzli celý. A zde je pÅ™ece chuÅ¥ také ÄistÄ› subjektivním hodnocením, stejnÄ› jako pocit v kinÄ›.  

Jiné by to mÄ›lo být například u zakoupeného DVD s filmem, Ani zde se peníze nevrací v případÄ›, že se film nelíbil. Pokud je poÅ¡kozený nosiÄ, je to nÄ›co jiného. Tedy, poÅ¡kozený, vadný z výroby. Takže nemá smysl abyste po nÄ›m pÅ™ejeli hÅ™ebíkem, tady v případÄ› DVD, a pak Å¡li žádat peníze zpátky. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Totéž platí pro hry na DVD.  

DVD

Takže vidíte, že je tÅ™eba si svou zábavu nejprve řádnÄ› promyslet. Musíte vÄ›dÄ›t do Äeho, tedy do jaké zábavy, strkáte své peníze. Vždy tedy uvažte, že je film alespoň pÅ™ibližnÄ› dle vaÅ¡eho gusta a totéž platí pro nákup her. UÅ¡etříte tak nejen své peníze, ale také to, že byste se nÄ›kde zbyteÄnÄ› blamovali. Vím, že to není vůÄi divákovi nebo hráÄi fér, ale už to tak je a těžko s tím nÄ›kdo nÄ›co udÄ›lá.