Krása lásky


Věříte na lásku na první pohled? Kdybych se takhle zeptala tÅ™eba mojí babiÄky a mého dÄ›deÄka, tak oni by mi Å™ekli, že láska na první pohled samozÅ™ejmÄ› existuje, jenomže tohle by se zase nemÄ›lo týkat mÄ› a mého kamaráda a nebo mé kamarádky, protože my samozÅ™ejmÄ› také chceme být zamilovaní a myslíme si, že tÅ™eba nÄ›kdy láska na první pohled existuje. Ale kolikrát slýchám, že právÄ› tohle je pravý opak, že jednoduÅ¡e láska na první pohled neexistuje, že prý mnoho lidí se postupem Äasu zamiluje úplnÄ› hluboce, tudíž je prý logicky nemožné, aby se ÄlovÄ›k zamiloval na první pohled. Na první pohled se můžete do nÄ›koho zakoukat, ale tohle není láska. Láska je úplnÄ› nÄ›co jiného. Láska je takový opravdu hodnÄ› hluboký cit, který cítíte a vnímáte, když se opravdu hodnÄ› zamilovaní a víte, jak to vypadá, když se opravdu hodnÄ› hluboce zamilovaní?

Láska v rodině je důležitá.

Že máte stálé motýlky v bÅ™iÅ¡e, nemáte hlad. A ano, slyšíte správnÄ› a Ätete správnÄ›, že nemáte hlad, když jste zamilovaní, protože naÅ¡e tÄ›lo, když je zamilované, tak má opravdu hodnÄ› silnÄ› prokrvený žaludek a právÄ› prokrvený žaludek způsobí to, že nemáme hlad. Takže pokud jste opravdu hodnÄ› zamilovaní a nebo jste ÄerstvÄ› zamilovaní, tak prý shodíte kilogramy, ani nebudete vÄ›dÄ›t jak, protože prý nebudete mít chuÅ¥ na sladké a nebo na jídlo.

Láska vás potká kdekoliv.

Proto jsem si Å™ekla, že vlastnÄ› zamilovanost se takhle vyplatí. Vyplatí se být zamilovaný, proto jsem si Å™ekla, že nebude od vÄ›ci, když tÅ™eba lidé také budou o svou lásku peÄovat anebo o ni bojovat. Jenomže v dneÅ¡ní dobÄ› je to opravdu takové velice složité, že mnoho lidí se tÅ™eba pÅ™i jakékoliv menší hádce a nebo pÅ™i výmÄ›nÄ› názorů se radÄ›ji rozejde, než aby Å™eÅ¡ili nÄ›jaké problémy. Tohle opravdu Å¡koda, protože pokud tÅ™eba lidé se rozchází kvůli blbinám a nebo k maliÄkostem, tak potom můžou pÅ™ebrat a můžou potom do konce života zůstat sami.