Trocha zábavy


Ono se může v lidském životě stát, že se práce, tedy zaměstnání stane zábavou. Takových případů sice není moc, ale jsou a takoví lidé jsou vlastně šťastní, protože když se stane shora napsané, není asi třeba to dále rozvádět.  

Jenže my se podíváme na zoubek spíše tÄ›m obyÄejným lidem, kteří ze mzdy odvedou povinné desátky tÄ›m nahoru, kteří by umÅ™eli bez nás dole hlady. Poté si zaplatí nájem, elektÅ™inu, plyn a další vÄ›ci. Z toho, co jim zbude, pokud tedy nÄ›co, si mohou dovolit zajít jednou za rok tÅ™eba do kina, když si na zbytek vstupného půjÄí.

 šachy

No, ale dále. Pod slovem „zábava“ lze najít spoustu věcí a pro každého to může znamenat něco jiného. Pro kamarády třeba vyrazit si někam tancovat, pro jiného zase raději vzít psy a zalézt si někam do lesa. Tam strávit nějakou dobu v klidu a o samotě. Pobavili se všichni, každý svým způsobem.  

Další zábaviÄka mohou být krutÄ› adrenalinové, a ne každý je vyhledává. Není se co divit. Skoky na lanÄ› nebo padákem, to není skuteÄnÄ› jen tak pro každého. Horolezectví taky není zrovna pro sleÄinky, ale to už není vlastnÄ› ani kopaná nebo hokej.  

opona

Zábava může být také návÅ¡tÄ›va kina, cirkusu, nebo divadla. Myslím si, že v tomto výÄtu asi jednoznaÄnÄ› vede biograf, protože, pÅ™ece jen zde lze vidÄ›t vÄ›ci nevídané, díky moderní trikové technice.  

NejrozšířenÄ›jší zábava po celém svÄ›tÄ› jsou pak poÄítaÄe, tedy vÅ¡echny, na kterých se hrají hry a karty. Ty asi najdeme ve vÅ¡ech zemích svÄ›ta, stejnÄ› jako Å¡achy. U karet je vÅ¡ak tÅ™eba si pÅ™edem domluvit pravidla té Äi které hry, kdežto u Å¡achu jsou jasnÄ› stanovena. Ono u nÄ›kterých karetních her také, ale lidé si pÅ™idávají vlastní, takže pokud se sejdou tÅ™i hráÄi vykládaných rumů, což jsou „žolíky“, a každý je z jiného kraje. Musí se pÅ™edem domluvit, která pravidla budou platit. Jinak si prostÄ› moc nezahrají.  

A co vy, jak se bavíte nejraději?