Špatná láska


Láska. Myslím si, že lidé, kteří prožijí lásku a kteří ví, co to láska je, tak jsou Å¡Å¥astní. Já opravdu nÄ›kdy nedokáži pochopit, jak nÄ›kdo může říct, že ho tÅ™eba láska nebaví anebo že láska je opravdu na nic. Ano, Ätete správnÄ›. Mnoho lidí mi říká, že láska je na nic a že už se nikdy nechtÄ›jí zamilovat. A víte, jací lidé říkají, že láska je na nic? Anebo že se nechtÄ›jí už vůbec zamilovat? SamozÅ™ejmÄ›, že takoví lidé, kteří zažili opravdu smutnou lásku, kdy je tÅ™eba nÄ›kdo podvedl anebo kdo je zranil. Znám nÄ›kolik lidí, kteří tÅ™eba byli ve vztahu týráni, že byli biti a mláceni anebo zavíráni doma a také potom ponižováni.

Bez lásky jsem smutná.

Také vám Å™eknu, že nejhorší ve vztahu je, když vás nÄ›kdo psychicky týrá, to se opravdu spravuje těžko. Musíte brát tÅ™eba dokonce i nÄ›které léky na uklidnÄ›ní a podobnÄ›. Jak tohle vím? Tohle jsem také zažila. Byla jsem opravdu hodnÄ› zamilovaná a byla to láska téměř na první pohled. Ihned jsme se do sebe zamilovali a asi po dvou nebo po tÅ™ech mÄ›sících jsme spolu také Å¡li bydlet. Opravdu to byla velká láska, o které nikdo nemohl snad ani pochybovat. Jenomže asi po půl roce můj partner zaÄal se chovat divnÄ›, byl takový divný. PÅ™iÅ¡lo mi, jako kdyby ho nÄ›co trápilo, ale vůbec mi nic nechtÄ›l říct.

S novým partnerem chystáme svatbu.

Myslela jsem si, že když se milujeme a prožíváme lásku, že mi také vÅ¡echno bude říkat a se vším sami svěří. Místo toho, aby mi tÅ™eba Å™ekl nÄ›jaké jasné informace, spíše mÄ› zaÄal mlátit a také mi vyhrožoval, že jestli se s ním rozejdu, že aÅ¥ si ho potom nepÅ™eji. Opravdu hodnÄ› mÄ› to pÅ™ekvapilo, protože on takový nebyl. Vždycky byl hodný a byl spíše takový flegmatik a mÄ› tohle právÄ› vyhovovalo. ZaÄal mÄ› potom po dalším mÄ›síci psychicky vydírat a také psychicky týrat a Å™eknu vám, že nÄ›kolik facek už jsem také schytala. RodiÄům jsem se svěřila asi až po roce, kdy už to bylo neúnosné a kdy jsem si Å™ekla, že taková láska vůbec nemá být a že tento vztah nemá cenu, tak jsem se s ním rozeÅ¡la. On mÄ› jeÅ¡tÄ› asi rok potom pronásledoval a vyhrožoval, ale naÅ¡tÄ›stí jsem si potom naÅ¡la partnera, který mÄ› ochránil.