Náročných žen je mnoho


Ženy jsou opravdu nÄ›kdy velmi nároÄné. Mám kamarádku, která je prostÄ› hodnÄ› nároÄná, hlavnÄ› finanÄnÄ›. Ona si naÅ¡la bohatého partnera a prostÄ› je zvyklá žít na vysoké noze. UrÄitÄ› to znáte. To jsou samé dovolené, chce samé nákupy, má ráda Å¡perky, obleÄení, prostÄ› vÅ¡echno možné. Cokoliv se jí líbí, tak hnedka prosí svého partnera, aby jí to koupil. SamozÅ™ejmÄ› miluje drahé dovolené, drahé cestování, a samozÅ™ejmÄ› partneÅ™i to vÅ¡echno trpí. Já si myslím, že nÄ›kdy by se opravdu mÄ›lo ustoupit, protože myslím si, že žena by nemÄ›la tohle vyžadovat. Že prostÄ› pokaždé bude prostÄ› nÄ›co vyžadovat od partnera, aby jí to koupil.
 
Žena
 
Ona sice do práce chodí, ale opravdu je zvyklá, že její partner má víc penÄ›z, a prostÄ› chce, aby jí nÄ›co koupil hned a cokoliv ona chce, tak to prostÄ› musí být. Jinak by se s ním pomalu snad i rozeÅ¡la. Je to takové, že muže obdivuji, protože si myslím, že to není až normální. PopravdÄ› si myslím, že každá žena by mÄ›la být skromná nebo by se mÄ›la snažit být skromná, protože si myslím, že v životÄ› nejsou důležité peníze, které má partner, ani to, jestli jedeme na drahou dovolenou nebo ne. Ale prostÄ› je důležité, abychom si uvÄ›domili, že život je taky o nÄ›Äem jiném než jen o tÄ›ch penÄ›zích, a že náš partner má peníze a my ho teÄka oÅ¡kubeme.
 
Žena
 
RozhodnÄ› si myslím, že každá žena by se nad tím mÄ›la zamyslet a urÄitÄ› si uvÄ›domit, že ona tÅ™eba by sama na ty finance nemÄ›la, kdyby je prostÄ› neplatil ten partner. Takže vždycky opravdu si uvÄ›domit, že tÅ™eba bychom se mohli troÅ¡ku uskromnit. SamozÅ™ejmÄ› chápu, že pro nÄ›které nároÄné ženy to nejde, ale myslím si, že když ÄlovÄ›k chce, tak jde vÅ¡echno. A tÅ™eba opravdu ty peníze využít na nÄ›co úplnÄ› jiného než jen utrácet za drahé dovolené, kosmetiku a Å¡perky. Myslím si, že urÄitÄ› se dá nakoupit i levnÄ›ji. Já si myslím, že drahá dovolená, drahé Å¡perky a obleÄení nevypovídají o ÄlovÄ›ku, a hlavnÄ› o ženách.