Moderní počítače


PoÄítaÄe jsou v dneÅ¡ní dobÄ› opravdu hodnÄ› důležité. PoÄítaÄe jsou také moderní. A vÄ›dÄ›li jste, že v poslední dobÄ› jsou také takové poÄítaÄe, že když si pořídíte, tak jste víc in a víc cool? Věřte mi, nebo ne, ale už to tak je. Já si vzpomínám, jak jeÅ¡tÄ› pÅ™ed dvaceti lety bylo úplnÄ› jedno, jaký máte poÄítaÄ, protože pÅ™edpokládám, že asi byl jenom jeden typ. Protože asi nebyl žádný jiný druh, byl asi jenom jediný typ poÄítaÄe anebo maximálnÄ› možná dva typy poÄítaÄe. V poslední dobÄ› se mÄ› opravdu týká hodnÄ› také informaÄní technologie. Nevím, jak to je, ale mÄ› tohle docela vadí. Já se v poÄítaÄích moc nevyznám, umím na poÄítaÄi akorát nakupovat nebo se dívat na filmy a tak podobnÄ›.

Syn i dcera se o poÄítaÄe zajímají.

A umím na poÄítaÄi dÄ›lat pouze jenom takové ty základní vÄ›ci, co umí snad i už i Å¡estileté dítÄ›. Zeptala jsem se svého syna, jestli i on se vyzná v poÄítaÄích a syn mi Å™ekl, že informaÄní technologie ho moc baví. Můj syn má už devÄ›t let a říkal, že by chtÄ›l být v budoucnu také internetový poÄítaÄový specialista a podobnÄ›. Proto jsem se zeptala jeÅ¡tě své dcery, jestli i ona by chtÄ›la pracovat s poÄítaÄem. Moje dcera svůj první poÄítaÄ mÄ›la už asi v pÄ›ti letech. Protože moje dcera se v tomhle vyzná a říkala, že by také chtÄ›la pracovat s poÄítaÄem, až bude dospÄ›lá.

PoÄítaÄe jsou nepostradatelné.

Řekla jsem si, že vlastnÄ› tohle je prima. Podle mého názoru je nejlepší, když si dítÄ› vybere svůj obor samo, než aby potom tÅ™eba obor mu vybral nÄ›jaký rodiÄ a potom by ho to vůbec nebavilo. Myslím si, že udÄ›láte dobÅ™e, když i vy necháte své dítÄ› vybrat obor, který ho bude bavit, jenomže slýchám, že v poslední dobÄ› rodiÄe nechtÄ›jí nechávat dÄ›ti do takového kroužku chodit, který se tÅ™eba týká mechaniky anebo informaÄní technologie. Můj syn chodí dva roky do informaÄní technologie, do takového zájmového kroužku a také do robotiky. A myslím si, že je to opravdu skvÄ›lé. Můj syn se právÄ› o tohle zajímá a mÄ› tohle je těžší.