Málo autobusů


Vždycky byl můj sen, abych mÄ›la automobil. Jenomže se mi to nikdy nepodaÅ™ilo. ZkouÅ¡ela jsem si také dÄ›lat Å™idiÄské oprávnÄ›ní, ale bohužel, i když jsem to zkouÅ¡ela asi pÄ›tkrát nebo Å¡estkrát, tak se mi to bohužel nikdy nepodaÅ™ilo. Asi se mi to nikdy nevyplatilo anebo asi Bůh má na mysli to, že já vlastnÄ› nemám mít vůbec Å™idiÄské oprávnÄ›ní. Když už jsme u toho, tak vy věříte na Boha, nebo si myslíte, že tÅ™eba Bůh může ovlivnit to, jestli udÄ›lat ty Å™idiÄské oprávnÄ›ní?

Budu doufat, že se mi podaří řídit automobil.

Podle mého názoru, tohle je úplná blbost. I když babiÄka mi tohle stále tvrdí, že jednoznaÄnÄ› takhle to má být. Moje babiÄka říká, že ona také nemám Å™idiÄské oprávnÄ›ní a myslí si, že to je kvůli tomu, že prý ona se bojí řídit, že prý já mám nÄ›kdy v hloubi duÅ¡e a nÄ›kde v hloubi srdce strach řídit automobil, ale věřte mi, tohle není vůbec žádná pravda. Kdyby bylo na mÄ›, tak bych opravdu Å™idiÄské oprávnÄ›ní mÄ›la ihned. Já totiž bydlím na vesnici a nejbližší mÄ›sto je deset kilometrů daleko, takže si jistÄ› dokážete pÅ™edstavit, jak je to velice nepraktické, když musím jezdit autobusem. NÄ›kdy musím také taxíkem, protože se mi tÅ™eba nÄ›kdy stane, že musím být v tu a tu dobu tam a tam a jednoduÅ¡e autobus takhle nejede.

Toužím mít Å™idiÄské oprávnÄ›ní.

Tady od nás jezdí maximálnÄ› tak Å¡est autobusů každý den a věřte mi, že je to opravdu hodnÄ› málo. A o víkendu jezdí jenom dva, takže tÅ™eba když mám v práci na víkend práci, mám pÅ™ijet tÅ™eba na víkend na ranní anebo na noÄní, tak to je opravdu katastrofa. A to nÄ›kdy musím hned jet taxíkem, protože abych mohla pracovat a mít normálnÄ› peníze a vydÄ›lávat, tak se jednoznaÄnÄ› do zamÄ›stnání nÄ›jak dostali k musím. Tohle zní naprosto logicky, proto jsem si Å™ekla, že mÄ› opravdu Å¡tve, že nemám auto a Å™idiÄské oprávnÄ›ní. A Å™ekla jsem si, že za rok to zkusím znova. Opravdu budu hodnÄ› se snažit, ale budu také Äíst knihy o autoÅ¡kole, abych potom mohla vÅ¡echno udÄ›lat a potom mohla řídit automobil.