Co vše patří na kompost


Mnoho lidí, kteří si pÄ›stují na své zahradÄ› zeleninu a ovoce, má také kompost. Jedná se o ÄásteÄnÄ› rozložené zbytky organické hmoty, které poskytují rostlinám snadno přístupnou výživu. JistÄ›, nenahradí plnÄ› klasické hnojení, avÅ¡ak jeho vliv je nesporný. Problém je vÅ¡ak v tom, že jen málokdo pÅ™esnÄ› ví, co na nÄ›j patří a co nikoliv. Pokud na nÄ›j totiž dáte nevhodnou vÄ›c, můžete jej snadno celý zniÄit. Co tedy do kompostu patří?

 

dobře vypadající kompost

 

V první Å™adÄ› by se mÄ›lo jednat o ÄistÄ› organické hmoty. Plastové obaly, byÅ¥ od jídla, rozhodnÄ› nejsou tím, co by tam mÄ›lo skonÄit. To platí i o nálepky, které najdeme například na jablku Äi banánu, I ty je potÅ™eba pÅ™edem důkladnÄ› odstranit, neboÅ¥ mohu snadno dÄ›lat neplechu.

 

Pozor bychom si mÄ›li i dávat na to, aby onen materiál nebyl nasáknut Äi potažen nÄ›jakou Å¡kodlivou látkou. Příkladem může být lakované dÅ™evo. AÄkoliv dÅ™evo samo o sobÄ› je na kompostování vhodné, pokud je barvené Äi lakované, nelze jej použít. Jedovaté látky obsažené v barvách a lacích by se totiž dostaly do kompostu a věřte, že naÅ¡e plodiny by si na nich rozhodnÄ› nepochutnaly.

 

šlupka ke kompostování

 

Ovšem zdaleka ne veškeré organické zbytky patří na kompost. Ideální je, pokud se jedná o syrové produkty. A dává to i smysl – vařením se zelenina nejen zbavuje vitaminů, ale mění se také její struktura, což mimo jiné znamená, že se změní i její způsob rozkladu.

 

Dále tam nepatří maso a masné výrobky. Ty totiž velmi rychle hnijí, a to ne zrovna způsobem, který by byl pro kompostování přínosný. Proto, aÄkoliv se jedná o organickou a přírodní hmotu, je pro tento úÄel zcela nevhodné.

 

Jak by tedy mÄ›l správný kompost vypadat? MÄ›l by mít jednolitou, sypkou strukturu a příjemnou vůni tlení pÅ™ipomínající lesní půdu. Pokud zaÄne zvláštnÄ› zapáchat, případnÄ› namísto Äerné hrudkovité hmoty máme doslova kaÅ¡i Äi dokonce pevnou hroudu, je jasné, že jsme tam dali nÄ›co, co jsme nemÄ›li. V takovém případÄ› nezbývá, než zaÄít znovu.