Tiera Guinn Flecher – nejmladší žena u NASA


Tiera Guinn Flecherová se narodila v roce 1995. Narodila se a vyrůstala v malém mÄ›stÄ› v oblasti Atlanty ve státu Georgia. Ani jeden z rodiÄů se nevÄ›noval tomu, kam Tiera směřovala již od dÄ›tství, a sice k vÄ›dÄ› a výzkumu. Matka pracovala jako úÄetní, otec zase pracoval na stavbách. NicménÄ› Tieru od maliÄka povzbuzovali v jejích zájmech ohlednÄ› matematiky a architektuÅ™e. Vášeň pro matematiku se v ní probudila v šesti letech. V té dobÄ› se také více zaÄala zajímat o vÄ›du a technologie celkovÄ›. Matematika pro ni byla pÅ™irozená, vždyÅ¥ její matka se v Äíslech pohybovala neustále. Ta také dávala TieÅ™e nejrůznÄ›jší matematické úkoly, aby procviÄila její logické myÅ¡lení a schopnosti.

 

nasa

 

Když bylo TieÅ™e jedenáct let a studovala poslední roÄník stÅ™ední Å¡koly, dostala se na stáž do NASA ve státÄ› Virginia. Tehdy uzrálo její rozhodnutí, že se bude v budoucnu pohybovat v leteckém inženýrství. Po stÅ™ední Å¡kole nastoupila na výzkumnou univerzitu Massachusetts Institute of Technology (MIT). Po ukonÄení prvního roÄníku se zapojila v rámci bakalářského studia do výzkumu, který se zaměřoval na optimalizaci návrhu letadel. V druhém roÄníku se opÄ›t zúÄastnila výzkumu, který se tentokrát zaměřoval na síťovou analýzu. BÄ›hem studia na univerzitÄ› se také úÄastnila Å™ady stáží, například u spoleÄnosti Boeing. Ta je známá pÅ™edevším pro výrobu dopravních letadel, ale také pomáhala s návrhem a analytickými procesy nosných raket pro NASA. Stáže se zúÄastnila v roce 2016 a 2017, kdy ve firmÄ› Boening působila jako konstruktérka a zátěžová analytiÄka.

 

nasa

 

Po dokonÄení univerzity nastoupila Tiera na plný úvazek do firmy Boeing. Tato vÄ›dkynÄ› je nejmladší z celého týmu, a ve svém týmu je také jedinou ženou. Náplň její práce je výzkum, analýza a zkoumání, které povede k sestavení motorové sekce pro raketu, která bude urÄitÄ› k dopravení astronautů na MÄ›síc a na Mars. Od roku 2022 působí také jako raketová konstruktérka v Michoud Assembly Facility NASA, New Orleans. Manžel Tiery je taktéž raketovým inženýrem. Se svým manželem také dávala rozhovor, například pro webovou stránku Medium.com. Kvůli jejímu nízkému vÄ›ku a zajímavému povolání s ní již mnoho médií udÄ›lalo rozhovor, například magazín Guidepost, který ji vyzpovídal i prostÅ™ednictvím svého Youtube kanálu. ZúÄastnila se také nejrůznÄ›jších konferencí a pÅ™ednášek.